PL

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zasady zrównoważonego rozwoju firma Food Care realizuje we wszystkich działaniach podejmowanych przez spółkę. Świadomość, że jesteśmy już od wielu lat firmą globalną zobowiązuje nas do koncentrowania się tu i teraz, czyli myśleniu o lokalnej społeczności i jej środowisku. Dbamy o rozwój naszej firmy, rozszerzamy jej obszar działania na rynkach zagranicznych, nie zapominając, o najbliższym otoczeniu, w którym działamy.

Nasze główne działania w ramach polityki zrównoważonego rozwoju koncentrują się na 5 aspektach:

1. Bezpieczeństwie i jakości produktów

2. Bezpieczeństwie i higienie pracy

3. Odpowiedzialności za środowisko

4. Polityce odpowiedzialnego biznesu

5. Działaniach prospołecznych.


Nasza firma wspiera również akcje charytatywne i prowadzi działalność sponsoringową.