PL

Odpowiedzialność za środowisko

Poprzez nasze działania promujemy zasady ochrony środowiska, a dzięki stosownym narzędziom i procedurom postępowania, niwelujemy i zapobiegamy zdarzeniom mającym na nie negatywny wpływ. Dążymy do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i paliw, a także dbamy o ograniczenie hałasu związanego z procesem produkcyjnym.