PL

Działania prospołeczne

Jesteśmy firmą służącą otoczeniu poprzez przyjęty i realizowany system wartości społecznych. Jako firma odpowiedzialna społecznie podejmujemy działania na rzecz potrzebujących, biorąc czynny udział w akcjach charytatywnych i sponsoringowych. Jesteśmy dumni, że dzięki nam na twarzach osób potrzebujących, choć przez chwilę gości uśmiech.