Prawnik ds. własności intelektualnej
Kategoria: Oferty pracy
21.03.2023

Miejsce pracy: Zabierzów (pow. krakowski)

Zakres obowiązków:
•   
prowadzenie postępowań sądowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej (znaki towarowe)
•   zgłaszanie znaków towarowych do UPRP, EUIPO
•   prowadzenie postępowań zabezpieczających roszczenia z zakresu praw własności intelektualnej
•   kontrola w bazie międzynarodowej znaków spornych w stosunku do znaków FoodCare Sp. z o. o.
•   przygotowywanie pism ostrzegawczych
•   reprezentacja w postępowaniach przed UPRP w przedmiocie rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych
•  reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w przedmiocie rejestracji wspólnotowych znaków towarowych (CTM – Community Trade Marks) oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych
•  reprezentacja w postępowaniach przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w przedmiocie  międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych
•  przygotowywanie i weryfikacja umów o przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, a także umów licencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem umów o świadczenie usług reklamowych i marketingowych
•   doradztwo oraz sporządzanie opinii i informacji prawnych

Wymagania:
•   
Min. 5-letnie doświadczenie w kancelarii patentowej
•   Doskonała znajomość prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie znaków towarowych
•   Min. 5-letnie doświadczenie przy prowadzeniu wszelkich postępowań rejestrowych lub spornych zarówno przed urzędami patentowymi w kraju, jak i za granicą
•   Doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Sądami powszechnymi, w tym w szczególności Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Wydziałem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych Sądu Okręgowego w Warszawie
•   Zaangażowanie
•   Doskonała organizacja pracy

Oferujemy:
•    Konkurencyjne wynagrodzenie oparte o wybraną przez kandydata formę współpracy
•    Atrakcyjny system wynagrodzenia złożony z podstawy i premii
•    Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
•    Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, kontrakt B2B

W aplikacji prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

“Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FoodCare Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych".

CV prosimy wysyłać na adres: ##gtzgjipryp#at#uddsrpgt.ea##

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.