Oświadczenie Zarządu FoodCare
19.12.2013

Wyrok Sądu Najwyższego z piątku 13 grudnia 2013 r. w istocie stanowił zakończenie jednego z wątków sporu pomiędzy spółką FoodCare a Fundacją Darka Michalczewskiego „Równe Szanse”. Jest to wątek dotyczący rozliczeń finansowych, wynikających z nieobowiązującej już od wielu lat umowy promocyjnej. Jednak – jak wynika z ustnych motywów rozstrzygnięcia – Sąd Najwyższy podzielił stanowisko FoodCare, iż nie ma ścisłego związku procesowego pomiędzy tą sprawą, a sprawą o 10 mln zł. Szczegółowy komentarz będzie możliwy dopiero po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem piątkowego orzeczenia. W naszej ocenie jest zdecydowanie przedwcześnie, aby przesądzać znaczenie tego rozstrzygnięcia w kontekście wyników innych spraw, które toczą się pomiędzy spółką FoodCare a Fundacją „Równe Szanse”.

 

Niezmiennie jesteśmy zdania, że eksponowanie przez Dariusza Michalczewskiego szczątkowych rozstrzygnięć sądowych służy jedynie podgrzewaniu atmosfery. Usilne próby nagłośnienia sprawy zdają się być jedynym sposobem dla byłego boksera, aby wykazywać swój związek z napojem TIGER, gdyż – poza samym opakowaniem – obecny producent napoju nie jest raczej skory do promowania tego produktu poprzez wykorzystanie wizerunku czy jakichkolwiek innych danych byłego boksera.

 

Pragniemy także podkreślić, że póki sprawy sądowe są w toku, z perspektywy FoodCare zajmowanie się napojem TIGER jest bezprzedmiotowe. Wszelkie oświadczenia Zarządu spółki mają jedynie związek z koniecznością ustosunkowania się do licznych komunikatów prasowych Dariusza Michalczewskiego lub jego Fundacji.  Na rynku napojów energetycznych, spółka FoodCare zaangażowana jest w produkcję, dystrybucję i promocję trzech brandów – BLACK Energy Drink, N’GINE i BLOW. Marki te pozostaje poza sporami z Dariuszem  Michalczewskim. 

 

Z poważaniem,

Zarząd FoodCare Sp. z o.o.