Kierownik Działu R&D
Kategoria: Dział R&D
09.03.2023

Miejsce pracy: Niepołomice (pow. wielicki)

Zakres obowiązków:
•    Nadzór nad pracą specjalistów ds. rozwoju produktu w dziale R&D
•    Prowadzenie projektów wdrożenia nowych produktów
•    Analizowanie wskaźników, parametrów technologicznych procesu produkcji celem optymalizacji procesu
•    Opracowywanie i uaktualnianie receptur
•    Prowadzenie projektów wdrożenia nowych produktów
•    Koordynowanie i nadzór technologiczny nad wytwarzaniem partii próbnych
•    Przygotowywanie i zatwierdzanie prawidłowego, zgodnego z obecnym prawem żywnościowym znakowania produktów
•    Koordynowanie i nadzór technologiczny nad wytwarzaniem partii próbnych 
•    Ocena przydatności nowych surowców do produkcji
•    Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych (testowanie nowych surowców, opakowań, dodatków)
•    Obliczanie wartości odżywczej i GDA produktów
•    Realizacja powierzonych zadań zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania projektowego
•    Pełna odpowiedzialność za przypisane projekty i wyniki

Wymagania:
•    Wykształcenie wyższe, preferowana technologia żywności
•    Min. 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie z branży FMCG - warunek konieczny
•    Min. 3 lata na stanowisku liderskim w obszarze technologii spożywczej oraz rozwoju nowych wyrobów
•    Rozwinięte zdolności współpracy na różnych poziomach organizacji w firmie produkcyjnej
•    Rozumienie wizerunku marek i wizji ich rozwoju
•    Zdolność priorytetyzacji, zarządzania czasem, rygorystyczne podejście do zachowywania terminów
•    Zdolności analityczne, precyzja w przetwarzaniu i interpretacji danych
•    Umiejętność wnioskowania i rekomendowania sposobu postępowania na podstawie danych
•    Kreatywne podejście do pracy, chęć podejmowania niestandardowych działań
•    Otwartość na różnorodność 
•    Chęć uczenia się, ciekawość i elastyczność
•    Wysokie zdolności komunikacji
•    Odpowiedzialność

Oferujemy:
•    Konkurencyjne wynagrodzenie oparte o wybraną przez kandydata formę współpracy
•    Atrakcyjny system wynagrodzenia złożony z podstawy i premii
•    Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
•    Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, kontrakt B2B

W aplikacji prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

“Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FoodCare Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych".

CV prosimy wysyłać na adres: ##gtzgjipryp#at#uddsrpgt.ea##

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.