FoodCare pozywa spółkę z grupy Maspex Wadowice
19.01.2015

FoodCare sp. z o.o. – jeden z wiodących producentów branży spożywczej w Polsce ‒ złożył pozew przeciw MWS sp. z o.o. sp. kom. ‒ firmie z grupy Maspex Wadowice. FoodCare zarzuca MWS naruszenie majątkowych praw autorskich oraz popełnianie czynów nieuczciwej konkurencji, a także domaga się m.in. wycofania z obrotu znacznej części produktów marki TIGER oznaczonych jednocześnie sloganem „Power is Back!”. FoodCare wnioskuje także o odszkodowanie za bezpodstawne wykorzystanie sloganu i utworu opracowanych dla firmy w 2006 roku. Według szacunków spółki wartość przedmiotu sporu może sięgnąć nawet kilkudziesięciu milionów złotych. 

Pozew FoodCare przeciw MWS został wniesiony do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy. Sprawa dotyczy ochrony utworu (znaku graficznego) oraz sloganu „Power is back!”, które wykorzystywane są przez MWS na napojach energetycznych TIGER. FoodCare ‒ jako uprawniony do sloganu i dysponent majątkowych praw autorskich do znaku graficznego „Power is back!” ‒ dochodzi przed sądem ochrony swoich praw do tego utworu i hasła. Firma domaga się także ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji. FoodCare żąda ponadto zaprzestania wprowadzania na rynek napojów marki TIGER z oznaczeniem „Power is back!” oraz usunięcia z rynku wszystkich puszek, na których widoczny jest wspomniany utwór oraz slogan. Ponadto, firma wnioskuje o publikację w prasie oświadczenia z przeprosinami, a także zasądzenie odszkodowania i wydanie uzyskanych korzyści majątkowych ‒ kwoty będą doprecyzowane w trakcie postępowania sądowego. Szacunki spółki wskazują, że może to być nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

Slogan i znak graficzny „Power is back!” zostały opracowane wiele lat temu dla spółki FoodCare, kiedy jeszcze produkowaliśmy napoje energetyczne TIGER. Utwór ten i slogan należą do spółki i nigdy nie przekazywaliśmy praw do nich innym podmiotom, a tym bardziej naszym konkurentom. Fakt, że zarządzający firmą dystrybuującą TIGERA m.in. Prezes Krzysztof Pawiński zdecydowali się na korzystanie z tego hasła i oznaczenia, należy w naszej ocenie traktować, jako kradzież własności intelektualnej, a tym samym pozbawienie nas istotnych korzyści majątkowych. Będziemy walczyć o zasady i dochodzić swoich praw przed niezawisłymi sądami ‒ mówi Wiesław Włodarski, Prezes FoodCare

Slogan oraz utwór (znak graficzny) „Power is back!” zostały opracowane dla firmy FoodCare w 2006 r. W latach 2006 – 2010 oznaczenie to oraz hasło było wykorzystywane na napojach energetycznych TIGER, produkowanych wówczas przez firmę FoodCare. Jednak od 2010 r. napoje tej marki produkowane są i sprzedawane przez spółki z grupy Maspex Wadowice m.in. MWS. Od tego czasu firma MWS wielokrotnie wykorzystywała utwór oraz slogan „Power is back!”. Czyny te, zdaniem FoodCare, naruszały prawa firmy ‒ FoodCare jest bowiem dysponentem majątkowych praw autorskich do utworu „Power is back!” oraz przez wiele lat, jako pierwszy używał sloganu „Power is back!”. Ponadto, FoodCare zarzuca stronie pozwanej popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji ‒ MWS nie miała bowiem podstaw do wykorzystywania utworu i sloganu, który został po raz pierwszy użyty w obrocie przez firmę FoodCare.

Pozew FoodCare został złożony w Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie przeciw MWS sp. z o. o. sp. kom. ‒ jednemu z podmiotów grupy spożywczej Maspex Wadowice. Termin pierwszej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.