PL

Dofinansowania z Unii Europejskiej

FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską pn. „Inwestycje w celu łagodzenia negatywnych skutków brexitu w FoodCare Sp. z o.o.”
Nr projektu: PBAR.02.01.00-00-0863/23
Głównym celem projektu jest promocja i dywersyfikacja portfela produktowego firmy FOODCARE Sp. z o.o. w celu łagodzenia negatywnych skutków brexit’u, a tym samym minimalizacja strat jakie wnioskodawca poniósł w związku z brexit.. Planowany efekt projektu to dywersyfikacja produkcji i wdrożenie do oferty nowych produktów.
Całkowita wartość projektu: 99 570,57 EUR Kwota dofinansowania: 67 192,03 EUR